Thông báo

Thông báo về việc đăng ký các học phần song ngành Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 06-09-2019

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên chính quy đã được chấp thuận học song ngành về việc đăng ký học phần song ngành học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, chi tiết cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký: Từ 17h00 ngày 06/09/2019 đến 17h00 ngày 10/09/2019.

 Danh sách chi tiết sinh viên học song ngành: xem tại đây

Xem toàn bộ thông báo đăng ký học phần song ngành tại đây

Thông báo về việc đóng học phí đại học chính quy các khóa 1, 2, 3
Ngày đăng: 05-09-2019

 Thông báo về việc đóng học phí đại học chính quy các khóa 1, 2, 3

Nhằm phục vụ công tác xác nhận và chỉnh sửa đăng ký các học phần của sinh viên đại học chính quy các khóa 1, 2, 3.

Phòng kế hoạch- Tài chính đề nghị sinh viên chưa tiến hành thanh toán học phí học kỳ mới trên trang thanh toán điện tử của Học viện.

Thời gian và số tiền học phí cụ thể sẽ được thông báo sau khi công tác chỉnh sửa hoàn tất.

Dự kiến kế hoach đóng học phí học kỳ mới sẽ bắt đầu từ đầu tháng 10 năm 2019.

 

 

(THÔNG BÁO) Về việc hủy các lớp học phần không đủ số lượng đăng ký và mở bổ sung lớp học phần Anh văn 4,5 (Học kỳ I năm học 2019 - 2020)
Ngày đăng: 21-08-2019

  THÔNG BÁO

Về việc hủy các lớp học phần không đủ số lượng đăng ký

và mở bổ sung lớp học phần Anh văn 4,5

Học kỳ I năm học 2019 - 2020

Danh sách các môn có LHP hủy : Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 5, Tin học ứng dụng, Hành chính so sánh

Danh sách các LHP mở bổ sung: Anh văn 4, Anh văn 5 QLNN

Thời gian đăng ký bổ sung:

§  Từ 9h00 ngày 22/8/2019 đến hết 16h00 ngày 30/8/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

xem toàn bộ thông báo tại đây

(THÔNG BÁO) Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy Học kỳ I năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 13-08-2019

  THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy

 

Học kỳ I năm học 2019 - 2020

 Thời gian đăng ký:

§  Từ 9h00 ngày 19/8/2019 đến hết 16h00 ngày 25/8/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

xem toàn bộ thông báo tại đây

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học song ngành đối với sinh viên hệ chính quy (đợt bổ sung năm 2019)
Ngày đăng: 09-08-2019

Thời gian nhận hồ sơ từ 12/08 - 16/08/2019

Ngành xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM

CHẤP NHẬN HỒ SƠ

CHỈ TIÊU

XÉT TUYỂN

1

Luật

7380101

6.0

80

2

Quản lý nhà nước

7310205

6.0

120

3

Xây dựng Đảng và

Chính quyền nhà nước

7310202

6.0

50

4

Chính trị học

7310201

6.0

100

5

Công tác xã hội

7760101

6.0

140

Thông báo về việc đăng ký học phần Thực tập đối với Khóa 2016 Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 02-08-2019

 Thời gian đăng ký:

§  Từ 9h00 ngày 06/8/2019 đến hết 16h00 ngày 26/8/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần thực tập Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 26
Hôm nay: 207
Hôm qua: 2189
Tổng cộng: 699564