(THÔNG BÁO) Về việc hủy các lớp học phần do không đủ số lượng sinh viên đăng ký - Học kỳ II năm học 2018 - 2019

                                                                                               THÔNG BÁO

Về việc hủy các lớp học phần do không đủ số lượng sinh viên đăng ký

Học kỳ II năm học 2018 - 2019

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-HVCB ngày 09 tháng 01 năm 2017. Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy về việc hủy các lớp học phần do không đủ số lượng sinh viên đăng ký ở Học kỳ II năm học 2018 - 2019, như sau:

1.     Nội dung: Phòng Quản lý Đào tạo sẽ tiến hành hủy các lớp học phần do không đủ số lượng sinh viên đăng ký ở Học kỳ II năm học 2018 – 2019 sinh viên thuộc các lớp học phần bị hủy được đăng ký bổ sung vào các lớp học phần còn lại trên hệ thống.

2.     Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến (Mục Chức năng trực tuyến -> Đăng ký học phần) tại địa chỉ sinhvien.hcmca.edu.vn

3.     Danh mục lớp học phần bị hủy

      Khóa 01: https://goo.gl/3V55aY

Khóa 03: https://goo.gl/4kZreK

4.     Thời gian đăng ký bổ sung:

§  Từ 9h00 ngày 30/1/2019 đến hết 16h00 ngày 15/2/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2018 – 2019.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 33
Hôm nay: 1013
Hôm qua: 1013
Tổng cộng: 748950