Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên Học viện Cán bộ học tập và trao đổi văn hóa tại trường Đại học HELP, Malaysia năm 2019

           Nhằm thực hiện Bản ghi nhớ được ký ngày 17 tháng 8 năm 2017 giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học HELP, Malaysia và tạo điều kiện cho các sinh viên được học tập, rèn luyện trong môi trường quốc tế, Học viện Cán bộ thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia học tập và trao đổi văn hóa tại trường Đại học HELP, Malaysia năm 2019 như sau:

1.      Thời gian dự kiến: Từ ngày 25/8/2019 đến ngày 30/8/2019.

2.      Đối tượng: Sinh viên đáp ứng được các tiêu chí tuyển chọn và sinh viên có nhu cầu tham gia.

a) Sinh viên được tuyển chọn: 07 sinh viên (được hỗ trợ 50% chi phí), phân bổ như sau:

 

Ngành

Chính trị học

Xây dựng Đảng và chính quyền NN

Luật

Công tác xã hội

Quản lý nhà nước

Khóa 3

01

01

02

01

02

* Tiêu chí xét chọn:

- Điểm trung bình chung học tập (Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019) từ 7.0 điểm trở lên và không nợ học phần tín chỉ.

- Điểm rèn luyện từ loại Khá trở lên.

            - Có điểm học phần Anh văn từ 7.0 trở lên (hoặc có chứng chỉ Anh văn tương đương từ cấp độ B1 trở lên).

- Thực hiện tốt quy định Nhà nước, quy định Học viện Cán bộ.

- Tham gia tích cực hoạt động sinh viên, đoàn viên Học viện Cán bộ.

b) Sinh viên tự túc tham gia: không hạn chế số lượng.

- Hỗ trợ 10% chi phí tham dự cho 13 sinh viên đăng ký sớm nhất (tính theo mốc thời gian đăng ký và đóng tiền). Các bạn đăng ký sau đóng 100% kinh phí.

3.      Kinh phí:

- Sinh viên được hỗ trợ từ 10% đến 50% chi phí (từ nguồn Quỹ học bổng “Đồng hành cùng sinh viên Học viện”) theo các tiêu chí tuyển chọn.

- Chi phí tham gia chương trình (dự kiến): từ 11.700.000 đồng đến 12.700.000 đồng, gồm:                     

* Chi phí học tập, đi lại và bảo hiểm: 8.200.000 đồng.

* Giá vé máy bay: từ 3.500.000đ đến 4.500.000đ, giá vé công bố sau ngày 25/7/2019.

            4. Tiến độ thực hiện:

            a. Đối với sinh viên đi theo diện tuyển chọn:

            - Từ ngày 01/7 đến ngày 06/7: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (Phòng CT&CTSV) thông báo đến sinh viên khóa 03. Sinh viên khóa 03 đăng ký đi theo diện tuyển chọn của Khoa (được hỗ trợ 50% chi phí) đáp ứng các điều kiện sau:

                        + Có khả năng chi trả 50% tổng kinh phí còn lại của chuyến đi.

                        + Đã có hộ chiếu phổ thông và còn hạn sử dụng (còn ít nhất 06 tháng – nếu sắp hết hạn hoặc chưa có hộ chiếu, sinh viên có thể liên hệ Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ để được hỗ trợ).

                        + Điền đầy đủ thông tin theo biểu mẫu đăng ký và gửi e-mail về phòng CT&CTSV (t.nhiep@hcmca.edu.vn) theo thời gian trên.

            - Từ ngày 08/7 đến ngày 13/7: Phòng CT&CTSV rà soát, tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký theo diện tuyển chọn theo tiêu chí sau:

                        + Điểm trung bình chung học tập (Học kỳ 1 năm học 2018 – 2019) từ 7.0 điểm trở lên.

                        + Điểm rèn luyện từ loại Khá trở lên.

                        + Có điểm học phần Anh văn từ 7.0 trở lên (hoặc có chứng chỉ Anh văn tương đương từ cấp độ B1 trở lên).

                        + Thực hiện tốt quy định Nhà nước, quy định Học viện Cán bộ.

                        + Tham gia tích cực hoạt động sinh viên, đoàn viên Học viện Cán bộ.

            - Từ ngày 14/7 đến ngày 17/7: Phòng CT&CTSV gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện đi theo diện tuyển chọn về các Khoa để thực hiện bình chọn sinh viên.

            - Từ ngày 19/7 đến 20/7: Phòng CT&CTSV tổng hợp danh sách sinh viên từ các Khoa, công bố danh sách dự kiến và trả lời các thắc mắc của sinh viên (nếu có).

            - Từ ngày 21/7 đến 25/7: Phòng CT&CTSV trình Ban Giám đốc phê duyệt danh sách chính thức.

            - Từ ngày 25/7 đến 20/8: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ thực hiện các thủ tục, hồ sơ cho Đoàn công tác. Sinh viên nộp kinh phí và hộ chiếu theo thông báo của Trung tâm.

            - Từ ngày 25/8 đến 30/8: Chương trình diễn ra theo kế hoạch.

            b. Đối với sinh viên đi theo diện tự túc:

            - Đăng ký trực tiếp tại phòng CT&CTSV trong giờ làm việc.

            - Hỗ trợ 10% chi phí tham dự cho 13 sinh viên đăng ký sớm nhất (tính theo mốc thời gian đăng ký và đóng tiền). Các bạn đăng ký sau đóng 100% kinh phí.

Nơi nhận:

      - Ban Giám đốc (để báo cáo);

      - Các phòng, khoa, trung tâm;

      - Lưu: VPCT&CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG

KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Lê Bí Bo

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 32
Hôm nay: 1329
Hôm qua: 1249
Tổng cộng: 961347