(Thông báo về việc đăng ký môn học lại & cải thiện Học kỳ hè năm học 2018 - 2019)

Căn cứ vào danh sách các môn học có số lượng sinh viên nợ môn nhiều, Phòng QLĐT thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký học lại & cải thiện Học kỳ hè năm học 2018 - 2019, chi tiết cụ thể như sau:
---
Thời gian học:
 • Môn 2 TC: Từ 05/08 - 18/8
 • Môn > 2TC: Từ 05/08 - 25/08
Thời gian thi:

 • Môn 2 TC: Từ 19/08 - 25/8
 • Môn > 2TC: Từ 26/08 - 30/08
---
Danh sách các môn mở trong hè:
 1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Tiết 01 - 05, Từ Thứ 2 - Thứ 6) (Thời gian học: 05/08-15/08)
 2. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (Tiết 06 - 10, Từ Thứ 2 - Thứ 6) (Thời gian học: 05/08-23/08)
 3. Lịch sử hành chính Việt Nam (Tiết 01 - 05, Từ Thứ 2 - Thứ 4) (Thời gian học: 05/08-14/08)
 4. Logic học (Tiết 06 - 10, Từ Thứ 2 - Thứ 4) (Thời gian học: 05/08-14/08)
 5. Kinh tế vi mô (Tiết 01 - 05, Từ Thứ 2 - Thứ 4) (Thời gian học: 05/08-14/08)
 6. Kinh tế vĩ mô (Tiết 06 - 10, Từ Thứ 2 - Thứ 4) (Thời gian học: 05/08-14/08)
 7.  
---
Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin điện tử sinhvien.hcmca.edu.vn
Thời gian đăng ký: Từ 01/07 - 14/07

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 30
Hôm nay: 888
Hôm qua: 1013
Tổng cộng: 748825