Thông báo về việc đăng ký học phần Thực tập đối với Khóa 2016 Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

  THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần thực tập đối với sinh viên chính quy Khóa 2016

Học kỳ I năm học 2019 - 2020

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-HVCB ngày 09 tháng 01 năm 2017. Đồng thời, được sự thống nhất với các Khoa, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy khóa 2016 về việc đăng ký học phần thực tập Học kỳ I năm học 2019 - 2020, như sau:

1.     Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến (Mục Chức năng trực tuyến -> Đăng ký học phần) tại địa chỉ sinhvien.hcmca.edu.vn

2.     Danh mục môn học và lớp học phần chi  tiết

       Kế hoạch học tập: xem tại đây

Lịch học tập chi tiết Khóa 01: xem tại đây

3.     Các tác vụ có thể thao tác trên hệ thống:

§  Đăng ký học phần thực tập

§  Hủy đăng ký học phần thực tập

4.     Thời gian đăng ký:

§  Từ 9h00 ngày 06/8/2019 đến hết 16h00 ngày 26/8/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần thực tập Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

5.     Điều kiện thực tập tốt nghiệp:

Sinh viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây được đăng ký thực tập chuyên môn:

a. Tích lũy tối thiểu 75% số tín chỉ của chương trình đào tạo và các học phần liên quan đến chuyên đề thực tập (nếu có);

b. Không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;

c. Không đang trong thời gian bảo lưu hoặc nghỉ học tạm thời;

d. Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đến thời điểm đăng ký thực tập;

e. Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn thực tập do Khoa tổ chức.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 48
Hôm nay: 985
Hôm qua: 1013
Tổng cộng: 748922