THÔNG BÁO Về việc đăng ký học song ngành đối với sinh viên hệ chính quy (đợt bổ sung năm 2019)

 Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-HVCB ngày 09 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Căn cứ Quy định về đào tạo đại học chính quy theo hình thức song song hai ngành ban hành kèm theo Quyết định số 332 ngày 03/04/2019 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ biên bản cuộc họp số 01/BB-HĐSN ngày 09/08/2019 của Hội đồng xét duyệt sinh viên song ngành Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức đăng ký học song ngành đợt bổ sung năm 2019;

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên chính quy về việc đăng ký học song ngành đợt bổ sung, chi tiết cụ thể như sau:

1.     Ngành xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM

CHẤP NHẬN HỒ SƠ

CHỈ TIÊU

XÉT TUYỂN

1

Luật

7380101

6.0

80

2

Quản lý nhà nước

7310205

6.0

120

3

Xây dựng Đảng và

Chính quyền nhà nước

7310202

6.0

50

4

Chính trị học

7310201

6.0

100

5

Công tác xã hội

7760101

6.0

140

 Ghi chú: Điểm chấp nhận hồ sơ là Điểm trung bình chung tích lũy của 03 học kỳ đầu tiên (Không bao gồm điểm tích lũy học phần Anh văn, Tin học, Giáo dục thể chất).

2.     Hình thức xét tuyển:

-    Đối tượng:

§  Sinh viên chính quy Học viện Cán bộ đã tích lũy tối thiểu 40 tín chỉ (không bao gồm Anh văn, Tin học, Giáo dục thể chất) và đạt điểm chấp nhận hồ sơ theo quy định của từng ngành.

§  Sinh viên không thuộc diện bị kỷ luật từ mức cảnh cáo của Khoa và tổ chức tương đương Khoa trở lên ở chương trình thứ nhất;

§  Nộp đầy đủ, đúng hạn hồ sơ xét tuyển theo quy định của Học viện.

§  Có đủ sức khỏe để học tập;

§  Các trường hợp đặc biệt do Ban Giám đốc Học viện quyết định.

-    Lưu ý: Sinh viên chỉ được đăng ký duy nhất 1 ngành học thứ 2 (khác với ngành học chính) và không được thay đổi chương trình học đã đăng ký.

-    Điểm trúng tuyển:

§  Học viện sẽ tiến hành xét tuyển theo điểm từ trên xuống dưới căn cứ chỉ tiêu đã công bố (Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy của 03 học kỳ đầu tiên).

3.     Thời gian đào tạo và văn bằng tốt nghiệp

-   Thời gian đào tạo: tối đa 06 năm cho toàn bộ chương trình đào tạo (Tính từ năm bắt đầu học tập ngành học chính).

-   Địa điểm xét tuyển và đào tạo: Học viện Cán bộ (Số 324 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

-   Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện theo quy định sẽ được Học viện cấp bằng:

1)    Bằng Cử nhân chính quy ngành học chính theo chuyên ngành được đào tạo.

2)    Bằng Cử nhân chính quy ngành học thứ hai theo chuyên ngành được đào tạo. (Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp ngành học thứ 2 sau khi đã được xét tốt nghiệp ngành học chính).

 

4.     Thủ tục đăng ký dự tuyển: Thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

1)    Phiếu đăng ký xét tuyển ngành 2 (theo mẫu – sinh viên nhận tại phòng Quản lý Đào tạo);

2)    Nhập thông tin đăng ký xét tuyển tại đây;

3)    Bảng điểm;

4)    Biên lai thu lệ phí xét tuyển của phòng Kế hoạch Tài chính.

5.     Lệ phí xét tuyển song ngành

- Lệ phí xét tuyển (thu khi nhận hồ sơ): 250.000 đồng.

6.     Kế hoạch xét tuyển và đào tạo dự kiến

STT

Nội dung

Thời gian

1

Nhận hồ sơ xét tuyển

12/08 – 16/08/2019

2

Thông báo kết quả trúng tuyển

tại trang thông tin điện tử http://www.sinhvien.hcmca.edu.vn/

23/08/2019

3

Đăng ký học phần ngành 2

26/08 – 30/08

4

Nhập học

Tháng 09/2019

5

Thời gian đào tạo

Không quá 06 năm tính từ năm học thứ nhất của chương trình chính

7.     Địa điểm, thông tin liên hệ và thời gian làm việc:

STT

Nội dung

1

Địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

Phòng Quản lý Đào tạo – Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

(Số 324 Chu Văn An, phường 12, Quận Bình Thạnh)

2

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần

Ngày bắt đầu: 12/08/2019       Ngày kết thúc: 16/08/2019

Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h00

Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h00

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 26
Hôm nay: 1074
Hôm qua: 1229
Tổng cộng: 1212308