(THÔNG BÁO) Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy Học kỳ I năm học 2019 - 2020

     THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy

 

Học kỳ I năm học 2019 - 2020

 

Thực hiện Quy chế đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 46/QĐ-HVCB ngày 09 tháng 01 năm 2017. Đồng thời, được sự thống nhất với các Khoa, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy về việc đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 - 2020, như sau:

1.     Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến (Mục Chức năng trực tuyến -> Đăng ký học phần) tại địa chỉ sinhvien.hcmca.edu.vn

2.     Danh mục môn học và lớp học phần chi  tiết: Sinh viên xem trực tuyến (Mục thông báo) tại địa chỉ sinhvien.hcmca.edu.vn

     Kế hoạch học tập chung: xem tại đây

Lịch học tập chi tiết Khóa 02: xem tại đây

Lịch học tập chi tiết Khóa 03: xem tại đây

Lịch học tập chi tiết Khóa 04: xem tại đây

 Ghi chú: Sinh viên được tự do lựa chọn tất cả các lớp học phần tương ứng được mở trên hệ thống. Riêng việc đăng ký học lại/ học cải thiện với các lớp Khóa 04 sẽ được mở từ ngày 29/08 - 03/09.

3.     Các tác vụ có thể thao tác trên hệ thống:

§  Đăng ký học phần mới

§  Hủy đăng ký học phần

§  Đăng ký học lại

§  Đăng ký học cải thiện

§  Đăng ký học vượt 

4.     Thời gian đăng ký:

§  Từ 9h00 ngày 19/8/2019 đến hết 16h00 ngày 25/8/2019.

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 – 2020.


 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 28
Hôm nay: 785
Hôm qua: 1229
Tổng cộng: 1212019