(THÔNG BÁO) Về việc hủy các lớp học phần không đủ số lượng đăng ký và mở bổ sung lớp học phần Anh văn 4,5 (Học kỳ I năm học 2019 - 2020)

   THÔNG BÁO

Về việc hủy các lớp học phần không đủ số lượng đăng ký

và mở bổ sung lớp học phần Anh văn 4,5

Học kỳ I năm học 2019 - 2020

Danh sách LHP hủy 

+ Anh văn 1: 020100001301 , 020100001302, 020100001303 (Sinh viên đã đăng ký các LHP này, Phòng QLĐT sẽ tổ chức đợt đăng ký bổ sung cùng với Khóa 04 và sẽ có thông báo chi tiết cụ thể sau)

+ Anh văn 2: 020100001401

+ Anh văn 3: 020100001505

+ Anh văn 5 - ngành Chính trị học: 020100032705

+ Anh văn 5 - ngành Công tác xã hội: 020100032901

 + Tin học: 020100001912, 020100001924, 020100001927020100001930, 020100001934

+ Hành chính so sánh: 020100002702

Danh sách các LHP mở bổ sung:

+ Anh văn 4:  020100001604, 020100001605

+ Anh văn 5 - ngành Quản lý Nhà nước: 020100001718, 020100001719 

Chi tiết các LHP mở bổ sung các bạn sinh viên xem tại mục Đăng ký học phần

 Thời gian Đăng ký bổ sung:

§  Từ 9h00 ngày 22/8/2019 đến hết 16h00 ngày 28/8/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 4
Hôm nay: 36
Hôm qua: 2573
Tổng cộng: 803990