Thông báo về việc đóng học phí ngành 2 của sinh viên đại học chính quy khóa I,II

 Sinh viên Đại học chính quy khóa I, II sẽ đóng học phí ngành 2 theo lớp học phần mà các em đăng ký.Cụ thể như sau:

1. Sinh viên khóa I, II (học ngành 2) đăng ký học với các lớp học phần của khóa II sẽ đóng học phí một tín chỉ bằng với sinh viên khóa II.

2. Sinh viên khóa i,II (học ngành 2) đăng ký học với các lớp học phần của khóa III sẽ đóng học phí một tín chỉ bằng với sinh viên khóa III.

 Lưu ý: Sinh viên đăng nhập cổng thông tin sinh viên, kiểm tra lại công nợ học phí của mình một cách chính xác, sau đó mới tiến hành thanh toán.

Mọi đối chiếu chưa khớp thông tin, sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch - Tài chính để kiểm tra, cập nhập và giải quyết trước khi tiến hành thanh toán qua ngân hàng. 

Xin Cảm ơn.

 

 

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 31
Hôm nay: 307
Hôm qua: 5663
Tổng cộng: 1056352