Công bố Điểm kiểm tra Anh văn đầu vào sinh viên khóa 04 ngày 28/8/2019:

    Điểm kiểm tra Anh văn đầu vào của sinh viên khoa 04 thi ngày 28/08/2019, phòng Khảo thí & ĐBCLĐT đã công bố trên trang online.hcmca.edu.vn. Để xem kết quả điểm thi của mình sinh viên đăng nhập vào trang online.hcmca.edu.vn, chọn mục “Kết quả học tập” để xem kết quả điểm thi.

Lưu ý:

  - Tổng số điểm kiểm tra anh văn đầu vào sẽ tương ứng với (tổng số câu hỏi đúng)/10. Ví dụ sinh viên đạt 5.5 điểm thì tương đương với số câu đúng là 55 câu.

  - Sinh viên xem thông báo đăng ký học phần Anh văn 1 đối với các lớp đại học hệ chính quy Khóa 04 - Niên khóa - 2019 – 2023 để biết kết quả đạt điểm kiểm tra anh văn đầu vào.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 41
Hôm nay: 379
Hôm qua: 5663
Tổng cộng: 1056424