(THÔNG BÁO) Về việc huỷ các lớp học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký Học kỳ II năm học 2019 - 2020

  THÔNG BÁO

Về việc huỷ các lớp học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký

Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ tình hình đăng ký các lớp học phần, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy về việc huỷ các lớp học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký Học kỳ II năm học 2019 - 2020, như sau:

1.     Danh sách các lớp học phần bị huỷ:

 • Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Mã LHP:  020100011402
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, Mã LHP:  020100003902
 • Kinh tế đô thị, Mã LHP:  020100029101
 • Quản lý nhà nước về thuế, Mã LHP:  020100029201
 • Hoạch định và thực thi chính sách công, Mã LHP:  020100029301
 • Tiểu luận chuyên ngành Kinh tế - đô thị, Mã LHP:  020100029401
 • Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế và môi trường, Mã LHP:  020100029002
 • Quản lý khởi nghiệp, Mã LHP:  020100028902
 • Quản lý dự án đầu tư, Mã LHP:  020100028802
 • Anh văn 1, Mã LHP:  020100001306, 020100001308
 • Lịch sử hình thành và phát triển TPHCM:  020100001102

2.     Thời gian đăng ký bổ sung: đến trước 16h00 ngày 05/02/2020

Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2019 – 2020.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 8
Hôm nay: 267
Hôm qua: 609
Tổng cộng: 1108884