(THÔNG BÁO) Về việc huỷ các LHP Anh văn không đủ số lượng và mở thêm LHP Anh văn 5 QLNN (Học kỳ II năm học 2019 - 2020)

   THÔNG BÁO

Về việc huỷ các LHP Anh văn không đủ số lượng sinh viên đăng ký

và mở thêm LHP Anh văn 5 QLNN Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ tình hình đăng ký các lớp học phần, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy về việc huỷ các lớp học phần Anh văn không đủ số lượng sinh viên đăng ký Học kỳ II năm học 2019 - 2020, như sau:

1.     Danh sách các lớp học phần bị huỷ:

  • Anh văn 2, Mã LHP:  020100001401
  • Anh văn 3, Mã LHP:  020100001503, 020100001504
  • Anh văn 4, Mã LHP:  020100001602, 020100001609

2.     Danh sách các lớp học phần mở bổ sung:

  • Anh văn 5, Mã LHP:  020100001703

3.     Thời gian đăng ký bổ sung: đến trước 16h00 ngày 01/03/2020

Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2019 – 2020.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 19
Hôm nay: 236
Hôm qua: 609
Tổng cộng: 1108853