(THÔNG BÁO) Về việc mở thêm 02 LHP thay thế Khoá luận Tốt nghiệp Khoá 01 (Học kỳ II năm học 2019 - 2020)

    THÔNG BÁO

Về việc mở thêm 02 LHP thay thế Khoá luận tốt nghiệp Khoá 01

 Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ tình hình đăng ký các lớp học phần và đề nghị của Khoa Quản lý Hành chính, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy về việc mở thêm 04 lớp học phần thay thế Khoá luận tốt nghiệp Khoá 01 Học kỳ II năm học 2019 - 2020, như sau:

1.     Danh sách các lớp học phần mở bổ sung:

  • Quản trị doanh nghiệp, Mã LHP: 020100029619
  • Ứng dụng tiêu chuẩn ISO trong quản lý, Mã LHP: 020100005719

3.     Thời gian đăng ký bổ sung: đến trước 16h00 ngày 01/03/2020

Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2019 – 2020.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 20
Hôm nay: 240
Hôm qua: 609
Tổng cộng: 1108857