(THÔNG BÁO) Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy - Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy

Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy về việc đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2019 - 2020, như sau:

1.     Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến (Mục Chức năng trực tuyến -> Đăng ký học phần) tại trang cá nhân trên cổng thông tin sinh viên sinhvien.hcmca.edu.vn

2.     Danh mục môn học và lớp học phần chi  tiết: Sinh viên xem trực tuyến (Mục thông báo) tại địa chỉ sinhvien.hcmca.edu.vn, Sinh viên bấm vào các link bên dưới để tải file dữ liệu

§Kế hoạch học tập Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

§ Lịch học tập chi tiết Khoá 2016

§  Lịch học tập chi tiết Khoá 2017

§  Lịch học tập chi tiết Khoá 2018

§  Lịch học tập chi tiết Khoá 2019

3.     Các tác vụ có thể thao tác trên hệ thống:

§  Đăng ký học phần mới

§  Hủy đăng ký học phần

§  Đăng ký học lại

§  Đăng ký học cải thiện

§  Đăng ký học vượt

4.     Thời gian đăng ký: Từ 9h00 ngày 05/5/2020 đến hết 16h00 ngày 07/5/2020.

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2019 – 2020.

 

5.     Lưu ý:

§  Lưu ý về lựa chọn học phần:

v Sinh viên căn cứ Chương trình khung (Mục Xem chương trình khung) tại địa chỉ sinhvien.hcmca.edu.vn để chọn đăng ký số lượng môn học chính, học lại, học vượt, học song ngành phù hợp.

v Sinh viên được tự do lựa chọn lớp học phần tương ứng chương trình khung được hiển thị trên hệ thống.

§  Đối với sinh viên Khóa 03, Khoá 04 ngành Quản lý Nhà nước:

v Sinh viên Khoá 03, Khoá 04 ngành Quản lý Nhà nước không được chọn đăng ký học vượt cùng sinh viên Khóa 02 (vì Khóa 02 đã chọn chuyên ngành).

§  Lưu ý về đăng ký học phần Anh văn Khoá 2019: Chỉ những sinh viên có mức điểm Đạt ở Kiểm tra Anh văn đầu vào mới có thể đăng ký học phần Anh văn 1.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 34
Hôm nay: 984
Hôm qua: 1229
Tổng cộng: 1212218