(THÔNG BÁO) Về việc huỷ các lớp học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 THÔNG BÁO

Về việc huỷ các lớp học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký

Học kỳ II năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ tình hình đăng ký các lớp học phần, Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên chính quy về việc huỷ các lớp học phần không đủ số lượng sinh viên đăng ký Học kỳ II năm học 2019 - 2020, như sau:

I.     Danh sách các lớp học phần bị huỷ:

1. Luật Môi trường, Mã LHP:  020100010703

2. Luật Hình sự, Mã LHP:  020100009903

3. Luật Thuế, Mã LHP:  020100010803

4. Giải quyết Khiếu nại, tố cáo và TCD, Mã LHP:  020100003905

5. Luật Lao động, Mã LHP:  020100010303

6. Chủ nghĩa xã hội khoa học, Mã LHP:  020100034109

7. Quản lý học đại cương, Mã LHP:  020100000808

8. Lịch sử hình thành và PT TPHCM, Mã LHP:  020100001106

9. Lý luận chung về NNPL, Mã LHP:  020100007706

10. Luật Hôn nhân & Gia đình, Mã LHP:  020100010103

11.Thống kê trong KHXH 1, Mã LHP: 020100029801

12. Luật Đất đai, Mã LHP:  020100010203

13.Chủ nghĩa xã hội Khoa học, Mã LHP: 020100034110

II.     Thời gian đăng ký bổ sung: đến trước 16h00 ngày 08/05/2020

Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ II năm học 2019 – 2020.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 36
Hôm nay: 1011
Hôm qua: 1229
Tổng cộng: 1212245