THÔNG BÁO Về việc xét miễn các học phần Anh văn 1,2,3,4 đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy (Cập nhập năm 2020)

   THÔNG BÁO

Về việc xét miễn các học phần Anh văn 1,2,3,4 đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy

(Cập nhập năm 2020)

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong việc tích lũy chứng chỉ Ngoại ngữ , Học viện Cán bộ thông báo về việc quy định chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn học và miễn thi học phần Ngoại ngữ 1,2,3,4 như sau:

Đối vi vic xét min hc và min thi hc phn Ngoi ng 1,2,3,4: Ngoài những chứng chỉ quốc tế đã được quy định trong "Quy định Học và kiểm tra chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học tại Học viện Cán bộ", sinh viên có chứng chỉ B1 (khung tham chiếu Châu Âu) được cấp do 1 trong các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cũng được xét miễn học và miễn thi các học phần Ngoại ngữ 1,2,3,4.

-----------------------------------

Danh sách 14 trường được cấp chứng chỉ B1 Khung châu Âu được Bộ giáo dục và đào tạo công nhận :

1.       Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2.       Trường Đại học Trà Vinh

3.       Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

4.       Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế 

5.       Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng 

6.       Trường Đại học Hà Nội

7.       Trường Đại học Thái Nguyên

8.       Trường Đại học Cần Thơ

9.       Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

10.       Trường Đại học Vinh

11.    Trường Đại học Văn Lang

12.       Trường Đại học Sài Gòn

13.       Trường Đại học Ngân hàng

14.       Học viện An ninh nhân dân

-----------------------------------

Danh sách các chứng chỉ quốc tế được công nhận:

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 42
Hôm nay: 1039
Hôm qua: 1229
Tổng cộng: 1212273