Thông báo

(THÔNG BÁO) Về việc hủy các lớp học phần không đủ số lượng đăng ký và mở bổ sung lớp học phần Anh văn 4,5 (Học kỳ I năm học 2019 - 2020)
Ngày đăng: 21-08-2019

  THÔNG BÁO

Về việc hủy các lớp học phần không đủ số lượng đăng ký

và mở bổ sung lớp học phần Anh văn 4,5

Học kỳ I năm học 2019 - 2020

Danh sách các môn có LHP hủy : Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 5, Tin học ứng dụng, Hành chính so sánh

Danh sách các LHP mở bổ sung: Anh văn 4, Anh văn 5 QLNN

Thời gian đăng ký bổ sung:

§  Từ 9h00 ngày 22/8/2019 đến hết 16h00 ngày 30/8/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

xem toàn bộ thông báo tại đây

(THÔNG BÁO) Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy Học kỳ I năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 13-08-2019

  THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học phần đối với sinh viên chính quy

 

Học kỳ I năm học 2019 - 2020

 Thời gian đăng ký:

§  Từ 9h00 ngày 19/8/2019 đến hết 16h00 ngày 25/8/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

xem toàn bộ thông báo tại đây

THÔNG BÁO Về việc đăng ký học song ngành đối với sinh viên hệ chính quy (đợt bổ sung năm 2019)
Ngày đăng: 09-08-2019

Thời gian nhận hồ sơ từ 12/08 - 16/08/2019

Ngành xét tuyển và chỉ tiêu xét tuyển

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM

CHẤP NHẬN HỒ SƠ

CHỈ TIÊU

XÉT TUYỂN

1

Luật

7380101

6.0

80

2

Quản lý nhà nước

7310205

6.0

120

3

Xây dựng Đảng và

Chính quyền nhà nước

7310202

6.0

50

4

Chính trị học

7310201

6.0

100

5

Công tác xã hội

7760101

6.0

140

Thông báo về việc đăng ký học phần Thực tập đối với Khóa 2016 Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Ngày đăng: 02-08-2019

 Thời gian đăng ký:

§  Từ 9h00 ngày 06/8/2019 đến hết 16h00 ngày 26/8/2019. 

§  Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Đào tạo không giải quyết việc đăng ký hoặc hủy đăng ký học phần thực tập Học kỳ I năm học 2019 – 2020.

(Thông báo về danh mục đề tài thực tập tốt nghiệp)
Ngày đăng: 29-07-2019

Phòng Quản lý Đào tạo thân gửi đến các bạn sinh viên Khóa 01 "Danh mục đề tài thực tập tốt nghiệp"

Các bạn chọn danh mục đề tài phù hợp và liên hệ các thầy cô trên Khoa QLHC để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng

Thông báo về việc hủy Lớp học phần Lịch sử hành chính Việt Nam Học kỳ hè năm học 2018 - 2019
Ngày đăng: 12-07-2019

 Vì số lượng đăng ký Lớp học phần Lịch sử hành chính Việt Nam Học kỳ hè năm học 2018 - 2019 không đủ số lượng mở lớp, Phòng QLĐT sẽ tiến hành hủy Lớp học phần này, các bạn đã đăng ký các lớp học phần này sẽ được gia hạn chọn đăng ký các Lớp học phần khác trong hè. Thời gian gia hạn đến 17h00 ngày 19/07/2019

(Thông báo về việc đăng ký môn học lại & cải thiện Học kỳ hè năm học 2018 - 2019)
Ngày đăng: 01-07-2019

Căn cứ vào danh sách các môn học có số lượng sinh viên nợ môn nhiều, Phòng QLĐT thông báo đến các bạn sinh viên về việc đăng ký học lại & cải thiện Học kỳ hè năm học 2018 - 2019.
Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 27
Hôm nay: 217
Hôm qua: 2866
Tổng cộng: 643232