Mẫu đơn điểm I
19/07/2020

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN ĐIỂM I

-        Đối tượng: Sinh viên vắng thi cuối kỳ vì những lý do đặc biệt.

-        Thời gian đăng ký nhận điểm I: Tính từ ngày diễn ra môn thi mà sinh viên vắng mặt (± 05 ngày làm việc).

-        Sinh viên điền vào mẫu 5.04a và nộp tại Phòng KT & ĐBCLĐT. (Nộp kèm theo các giấy tờ chứng minh lý do không thể tham gia môn thi cuối kỳ)

Lưu ý: Sinh viên phải thi trả điểm I trong vòng 02 học kỳ kế tiếp, nếu không điểm I sẽ chuyển thành điểm 0.Tập tin đính kèm