THÔNG BÁO VỀ VIỆC DÙNG THỬ DỮ LIỆU THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHO THƯ VIỆN HỌC VIỆN CÁN BỘ
30/06/2020

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu giảng dạy và học tập của cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;

Để tạo điều kiện cho Trung tâm Thông tin – Thư viện lập kế hoạch mua cơ sở dữ liệu (CSDL) tài liệu điện tử phù hợp với nhu cầu thực tế của Học viện.

Trung tâm Thông tin – Thư viện đã liên hệ với Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc dùng thử các CSDL điện tử và được cấp tài khoản dùng thử đến ngày 30/6/2020.

Tại địa chỉ: http://www.vnulib.edu.vn

+ Tài khoản đăng nhập (Userername): 00009900013

+ Mật khu (Password): 12345678

* Hướng dẫn  đăng nhập CSDL: tại địa chỉ: http://www.vnulib.edu.vn/images/files/PPV-HuongdandangnhapCSDL_300519.pdf

* Quy định về việc truy cập tài liu điện tử: tại địa chỉ: http://www.vnulib.edu.vn/images/files/QuydinhsudungTLDT_vi.pdf

 

Trung tâm Thông tin – Thư viện kính đề nghị các đơn vị cần bổ sung các CSDL điện tử vui lòng gửi về Trung tâm Thông tin – Thư viện trước ngày 30/6/2020 qua email: n.tuyen@hcmca.edu.vn

 

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Tuyến – Phó Giám đốc Trung tâm TT-TV (ĐT: 09093995949) để được hướng dẫn và giải đáp.

 

Trân trọng.