THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ LỖI KHI THANH TOÁN HỌC PHÍ QUA CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN CỦA HVCB
30/06/2020 - Lượt xem: 7

Phòng Kế hoạch Tài chính và Ngân hàng Vietinbank đã phối hợp hoàn thành việc xử lý lỗi "Sai chữ ký" khi sinh viên thanh toán qua cổng thông tin sinh viên của HVCB.

Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên hệ đại học chính quy khóa I, khóa II, khóa III và khóa IV về việc tiếp tục nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 và hoàn thành nợ học phí theo đúng thời hạn theo thông báo số 95/TB-HVCB ngày 10/06/2020.

Mọi trường hợp gặp lỗi khi thanh toán trực tuyến, sinh viên liên hệ trực tiếp tại phòng Kế hoạch - Tài chính để xử lý.